Категория: Uncategorized

  • Умни фабрики – бъдещето на индустрията

    Умни фабрики – бъдещето на индустрията

    Концепцията „умни фабрики“ се разви в последните години именно около новите възможности за обработка и анализ на данни и IoT технологиите. Тя предлага по-ефективни и устойчиви решения за производство, които позволяват изключителна гъвкавост при дискретни и батч производствени процеси. Искате ли да разберете как работят умните фабрики?