Хардуерни изисквания
спрямо големината на системата

Hardware requerments for small IoT EDGE system

IoT Edge система

 • 2 контролера, 2 уеб клиента
 • 15 000 променливи на процеса в проекта
 • 6 000 промени на стойности/минута
 • 3 400 историзирани необработени стойности
 • 600 извиквания на скриптове/минута
Локална HMI система

Локална HMI визуализация

 • 4 контролера, 4 уеб клиента
 • 30 000 променливи на процеса в проекта
 • 6,000 промени на стойности/минута
 • 6 800 историзирани необработени стойности/минута
 • 1 200 извиквания на скриптове в минута
Заводска СКАДА система

Заводска SCADA

 • 10 контролера, 20 уеб клиенти
 • 150 000 променливи на процеса в проекта
 • 45 000 промени на стойности/минута
 • 24 000 историзирани необработени стойности/минута
 • 6 000 извиквания на скриптове/минута
Високо ниво СКАДА за огромна система за автоматизация

Високо ниво мониторинг

 • 100 контролера, 100 уеб клиенти
 • 1,000,000 променливи на процеса в проекта
 • 120 000 промени на стойности/минута
 • 60 000 стойности/минута записа в историята
 • 12 000 извиквания на скриптове в минута

Сървърна среда

Windows операционна система32-Bit64-Bit
Windows 10 IoT EnterpriseДаДа
Windows 10 ProДаДа
Windows 11 Да
Windows Server 2016 Да
Windows Server 2019 Да
Windows Server 2022 Да
Windows поддържа atvise® hmi, atvise® scada, atvise® builder, atvise® connect
Linux операционна система                   32-Bit64-Bit
Ubuntu 18.04 LTS Да
Ubuntu 20.04 LTS Да
Debian 9.5 ARMv7Да 
Debian 10 ARMv7Да 
Linix поддържа atvise® hmi, atvise® scada, atvise® connect

Забележка: Инженерният инструмент atvise® builder се предлага само за Windows

Поддържани клиенти
(web браузери)

Десктоп web браузери Версия
Chrome108.x 
Chromium108.x 
Edge108.x 
Firefox ESR102.x
Firefox108.x 
Safari iOS16.x
Мобилни web браузериВерсия
Chrome108.x 
Firefox108.x
Safari16.x