OPC UA и atvise®

С акцент върху платформената независимост, сигурността и разширяемостта, OPC UA е избран за комуникационен стандарт за комуникация между машини, както и за индустриалния интернет на нещата в контекста на Industry 4.0.

Разработката на всички функции на atvise® се основава на OPC UA от самото начало. Например atvise® builder е чист OPC UA клиент, който се свързва със сървъра на atvise® и зарежда предоставените OPC UA методи. Резултатът от отворените, базирани на стандарти интерфейси води до изключителна оперативна съвместимост в обмена и обработката на данните.

atvise® предлага SCADA с рекордно висока оперативна съвместимост и мрежова комуникация:

  • Обмен на данни с оборудване, системи и софтуер от различни производители, дори в различни мрежи или през интернет;
  • OPC UA клиент и сървър за данни в реално време, исторически данни, методи, аларми и условия. Всички данни могат да се предадат през OPC UA;
  • Обектно-ориентиран инженеринг, който надхвърля нивата на архитектурата на автоматизацията и не зависи от производителите на компоненти за автоматизация, благодарение на OPC UA;
  • Синхронизиране на исторически данни и аларми между различни сървъри на atvise® или дори различни системи… и много повече.
OPC-UA SCADA with interoperability

Ползите от OPC UA
за автоматизацията

Independent and unlocked SCADA software

Независимост

OPC UA не съдържа патентовани протоколи благодарение на независим от платформата и производителя стандарт

Scalable SCADA solutions

Мащабируемост

Комуникационен стандарт за трансфер на данни от индустриални контролери към облачни системи

Object-oriented programming

Обектно-ориентиране

Ефикасен инженеринг с помощта на обектно-ориентирано програмиране и модели на данни за различни сектори

Interoperability in automation systems

Оперативна съвместимост

Лесно свързване с разнообразни системи благодарение на широко използван стандарт с поддръжка от голяма общност

Вертикален обекно-ориентиран пренос на данни

Вертикална комуникация

Особеното при atvise® е, че се поддържат всички комуникационни функции на OPC UA не само като клиент, но и като OPC UA сървър за предаване на данни към системи от по-високо ниво в разпределени архитектури. Това позволява данните за процеса, алармената информация, историческите данни и изчисления да се предават вертикално чрез OPC UA.

Plug and Play автоматизация

Всички известни производители на индустриални контролери вече разполагат с вграден OPC UA сървър за комуникация. atvise® използва оптимално този интерфейс благодарение на своята OPC-UA-базирана структура и служи като център за обмен на данни между голямо разнообразие от системата за автоматизация.

С OPC UA като комуникационен интерфейс се улеснява и взаимодействието с MES, ERP или облачни платформи, и то без необходимост от допълнителни инвестиции в комуникационни интерфейси.

OPC UA комуникация към ERP MES

Функции на OPC UA

Пренос на данни

Достъп до данни през OPC UA

Базиран на събития трансфер на данни за процеса и достъп до цялото съдържание на проекта atvise® чрез стандартизиран интерфейс

Аларми

OPC UA аларми и условия

Безпроблемно интегриране на информация за аларми без загуба на информация. Поддръжка на разширено управление на аларми, като отлагане, потискане и деактивиране

История и логове

История с OPC UA

Прехвърляне и синхронизиране на необработени и агрегирани стойности за високопроизводително архивиране.

Методи

Методи на OPC UA

Извикване и импортиране на отдалечени заявки от свързани OPC UA сървъри

OPC UA агрегати

OPC UA агрегати

Избор на повече от 40 функции за агрегиране за компресиране на необработени стойности с възможност за свободно вграждане

Контрол на достъпа в OPC UA

Контрол на достъпа в OPC UA

Прецизен контрол на разрешенията въз основа на правата на OPC UA