Лесно, интуитивно, без грешки

Обектно-ориентираният инженеринг намалява до минимум усилията за настройка на системите и процесите. Atvise® SCADA предлага обектно-ориентиран инженеринг директно в OPC UA. Така, архитектурата на системата за автоматизация и производителите нямат значение.

Използвайте наличната структура на данните във вашите OPC UA източници на данни или SCADA устройства и просто създайте техни инстанции. За минути ще интегрирате цели области от вашия процес.

Основни предимства
вертикалния инженеринг

Без сложен експорт и импорт

Благодарение на директен импорт на структурата на данните

Без поддръжка ма множество списъци с данни

Благодарение на онлайн преглед на източниците на данни

Намаляване на грешките

Благодарение на шаблоните на обекти като единна основа на проекта

По-ефективен инженеринг

С автоматична синхронизация на промените в шаблоните и инстанциите на обектите

Обектно-ориентирани
структури от данни

Вертикалният инженеринг позволява на потребителите да внедряват обектно-ориентирани структури от данни през няколко нива, независимо от производителя. Това не само опростява съществуващите развойни процеси – някои от тях дори могат да бъдат напълно елиминирани.

Зареждане на обектно-ориентирани структури от данни в atvise® SCADA
Преглед на реализацията на обектно-ориентирани структури от данни в atvise®
Оборудване -> Контролер -> SCADA

Стъпка 1 – импортиране на структурата от данни от контролера

Чрез онлайн преглед на структурите на данните на свързаните източници на данни (например PLC), те могат бързо и лесно да бъдат трансформирани в шаблони на обекти за многократна употреба от нашия atvise builder. Ако източникът на данни вече предлага пълни OPC UA обектни структури, обектната структура на източника на данни може да се използва директно.

Импорт на структурата данни от PLC
Настройка на шаблона на обекта

Стъпка 2 – развиване на импортираната структура от данни

След като шаблонът на обекта присъства в проекта на atvise®, всички вътрешни връзки за комуникация на данни вече са създадени. Следващата стъпка е да се определи какво трябва да се случи с входящите данни в SCADA софтуера. За тази цел директно в шаблона на обекта могат да се дефинират конфигурации на аларми, на архивиране или графични обекти, които директно извличат данните на конкретен обект. Но това не е всичко – целият набор от функции на продукта е на разположение на потребителите на atvise® и за обработка на шаблоните на обекти.

Стъпка 3 – използване на шаблона на обекта

След като шаблонът на обекта е завършен, той може да се използва удобно чрез „drag & drop“. Можете да правите промени в обектите бързо и лесно директно в шаблона на обекта, а atvise автоматично ще обнови всички съществуващи инстанции на обекта.

Използване на обекта в СКАДА