Цялата сграда на екрана

Ако сте инвеститор или оператор на хотел, административна или търговска сграда, сигурно знаете, че оптимизацията на инвестициите в сградни системи налага да се работи с много различни доставчици на технология.

Често, вместо с една цялостна система за сграден мениджмънт (BMS), се оказвате с множество отделни подсистеми – за ОВиК, за автоматизация на осветление, за енергийна ефективност, за room контрол, за рецепция, за асансьори, за видеонаблюдение, за конферентни зали, за пожаробезопасност и т.н. и т.н.

Изключителната оперативна съвместимост на atvise® scada позволява всички сградни подсистеми да се обединят в единна BMS система за мониторинг и управление. Нищо не пречи да се изгради и единна система за няколко отдалечени сгради.

Някои рализирани проекти за сградна автоматизация и BMS с atvise scada – в България и по света.

Изграждане на BMS в Бургас, България

Централ Парк Бургас – BMS

Изграждане на система за сграден мениджмънт на сградите в комплекса, обединяваща множество подсистеми – осветление, асансьори, водомери, VRV, вентилация, поливни системи и други.

Повече за проекта

Хотел България – BMS

BMS система за мониторинг и управление на VRV, чилъри, спринклери, водомери, топломери и други.

Повече за проекта

БМС в хотел България
BMS controls in luxury hotel with SCADA

5-звезден хотел, Швейцария

Мониторинг и управление на всички сградни системи в хотела, както и на система за енергийна ефективност.

Източник: atvise®
Повече за проекта