Плащате за това,
което виждате

Приложенията на atvise® се лицензират чрез т.нар. едновременно свързани точки за данни (Concurrent Connected Datapoints или CCD). Това означава, че се отчитат всички променливи, които се зареждат едновременно във всички свързани клиенти.

Tова е всичко, което отчитаме в нашия модел на лицензиране.

Лицензионен модел
на Atvise

Пълна функционалност

Нашите функции и разширителни модули винаги могат да се използват пълноценно, без никакви ограничения.

Без лицензи за клиенти

За приложенията на atvise® е необходим само лиценз за сървър. Не са необходими лицензи за клиенти.

Неограничени тагове

Потребителите на atvise® не са ограничени в броя на таговете, които могат да използват. Ограничението е вашият хардуер, а не лицензът.

Неограничен брой развойни среди

Неограничен брой разработчици могат да използват atvise® builder, за да работят заедно по atvise® приложение. Не се изисква допълнително лицензиране.

Една от най-икономичните SCADA системи на пазара

Лицензионният модел на Atvise е изключително икономичен за множество типове на използване на SCADA система.