SCADA киберсигурност

Минимизиране на кибератаките и рисковете за сигурността

Принципите, на които се основава Industry 4.0 не могат да бъдат приложени без високо ниво на киберсигурност.
Затова осигуряването на надеждност и сигурност е наш основен приоритет. Обезопасяването на трансфера на данни и регистрирането на достъпа са превантивни мерки, които затрудняват неоторизирания достъп, и разкриват всякакви аномалии.

Нашият специализиран екип от експерти осигурява сигурни канали за комуникация, строго отделени права за достъп и защитено от манипулации регистриране в нашето SCADA решение.

Киберсигурност и надеждност
на atvise®

Сигурност, заложена в дизайна

Сигурността на хардуера или софтуера се разглежда по време на процеса на разработване и се интегрира в целия жизнен цикъл на продукта.

Автоматизирани инструменти

Всяка версия на софтуера преминава през множество автоматични тестове. Симулират се цялостни SCADA приложения, които се оценяват в условия, близки до реалните.

Модул за контрол на достъпа

Управлението на тясно дефинирани нива на достъп е интегрирано във всички интерфейси. Индивидуалният достъп е невъзможно да бъде манипулиран.

CVE одит

Вътрешна комисия извършва систематично проучване и оценка на слабите места, което позволява постоянно наблюдение и защита на нашите системи.

Най-съвременно криптиране

Използваме най-новите технологии и технически експертиза, за да гарантираме, че данните и комуникациите са надеждно криптирани.

Управление на риска

С последователно дефинирани процеси за справяне с потенциални рискове, atvise® е идеално решение за критични приложения.

Atvise премина успешно
външен OWASP одит

Тъй като нашите експерти не оставят нищо на случайността, интегрираният уеб сървър и вътрешните механизми за сигурност бяха подложени на цялостно тестване от външен специалист.

Експертите по сигурността тестваха нашата киберсигурност с помощта на OWASP тест за проникване и уязвимост. Използвайки широк набор от признати методи, те диагностицираха изключително високо ниво на функциите за сигурност. Не бяха установени критични недостатъци. Според утвърденото „Ръководство за тестване на OWASP“ 85 от 89 точки бяха напълно изпълнени, което е забележителен резултат.