Интелигентни
инфраструктури

Автоматизацията, управлението и мониторинга на инфраструктурни обекти спомагат за по-ефективна и навременна експлоатация на съоръженията и повишаване на сигурността.

SCADA решенията на Atvise се адаптират перфектно към системи за автоматизация с разпределена логика. Подходящи са за големи инфраструктурни съоръжения – пречиствателни станции, водопроводни мрежи, осветителни системи, пътна инфраструктура, тунели, транспортни съоръжения и много други.

Някои рализирани инфрструктурни проекти
с atvise® scada

Управление и мониторинг
на въжени линии

Последното поколение на системата за управление на въжени линии на Doppelmayr – „Doppelmayr Connect“ , използва atvise® scada, инсталирана на терминал за управление.

Източник: atvise®
Повече за проекта

SCADA
при корабна автоматизация

MG Pro изгради нова алармена система на пасажерски кораб с atvise® scada, чрез запазване на съществуващ хардуер и промяна на топологията на старата система.

Повече за проекта

Тунелна противопожарна система – мониторинг и алармиране

atvise® scada е отговорна за критичната система за детекция на пожар в 10-километровия тунел Seelisbergtunnel, Швейцария.

Източник: atvise®
Повече за проекта

SCADA система за мониторинг на водни съоръжения и пречиствателни станции

atvise® scada осигурява мониторинг в реално време на над 60 отдалечени водни съоръжения и 3 пречиствателни станции в Словения. SCADA системата се използва в операторски център, в локални офиси и през смартфони от поддържащия персонал.

Източник: atvise®
Повече за проекта

SCADA система за управление на водни съоръжения и пречиствателни станции