atvise® – стандартът
за Индустрия 4.0

Индустрия 4.0 и свързаното с този принцип разбиване на твърдата йерархия на автоматизацията се обсъжда широко, но все още рядко се прилага. Atvise има различен подход. За по-лесен преход към дигитализация в автоматизацията, atvise® scada се фокусира върху гъвкавостта и свободата.

С atvise® архитектурите могат да се проектират и дефинират свободно. Това гарантира, че може да се намери най-доброто възможно решение, което да отговори на високите изисквания, поставени пред съвременните решения за автоматизация.

PDF БРОШУРА

Преглед на основните характеристики
на atvise® scada

 • Аларми и уведомления – разширени настройки за управление на аларми и условия с възможност за уведомяване на потребителите, например чрез имейл;
 • История – софтуерът atvise® SCADA включва високопроизводителен дневник на исторически събития – с всички видове лицензи. Можете също да получите достъп до исторически данни с външни инструменти през OPC UA HA;
 • Highcharts – най-усъвършенстваният инструмент за определяне на тенденциите в уеб технологията – включен във всички лицензи;
 • Сигурност на достъпа и операциите – управление на потребители, групи и права, съвместимо с външни доставчици и директории за потребители, напр. Microsoft Active Directory. Наличен е и архив на събитията за одит и проследяване на достъпите;
 • Криптиране – сигурна комуникация с OPC източниците на данни и уеб клиентите чрез SSL;
 • Мощен скриптов енджин – свобода за създаване на всякакви разширени приложения с помощта на Javascript. Енджинът за писане на скриптове е включен, както за клиента, така и за сървъра, във всички лицензи на atvise® SCADA (по подразбиране);
 • Библиотека с ресурси – графични компоненти за мониторинг и управление, диаграми, информационни табла, таблици и много други.

Основни предимства
на atvise® scada

Правилна структура на данните в СКАДА

Всички данни са където трябва

Благодарение на централизиран хъб за данни с множество интерфейси

СКАДА с висока добавена стойност

Добавена стойност на данните

Генериране на ценни анализи чрез мощна обработка на данните

Independent and unlocked SCADA software

Отвореност

Безпроблемна свързаност към други системи с отворени протоколи и интерфейси

Свобода в СКАДА конфигурациите

Свобода

Неограничени възможности за персонализация на инженеринга

Множество възможности за свързаност

С OPC UA интерфейс, atvise® scada се свързва лесно с всички известни производители на PLC контролери. Освен това приложенията на atvise® scada могат да взаимодействат бързо и лесно с бази данни и уеб услуги. Комуникационият модул atvise® connect дава възможност за допълнително разширяване на интерфейса и осигурява връзка към Modbus, KNX, MQTT и BACNet, както и достъп до контролери на Siemens и Rockwell без OPC UA сървър.

Свързаност на СКАДА системата
СКАДА с динамични аларми

Динамични аларми

atvise® scada предлага много мощни функции за обработката на аларми. Алармите могат да бъдат структурирани в йерархии от аларми с и да се обогатяват с допълнителна информация за контролирания процес по време на работа.

За управлението на алармите в atvise® scada са налични функции като отлагане, деактивиране, потискане, потвърждаване и коментиране, които могат да се изпълняват както от оператора, така и от самата система.

Мощно архивиране

atvise® scada записва данните за процесите, алармите и взаимодействията с потребителите. За да се осигури високопроизводителен достъп до архивираните данни, SCADA системата предлага възможност за разделяне на големи заявки за данни на няколко малки пакета. По този начин клиентите получават данните си незабавно, без да се налага да чакат зареждане.

Освен това за допълнителна обработка на архивирани необработени данни са налични 40 вградени функции за агрегиране, които могат да се използват например за определяне на средни стойности, минимуми, максимуми и много други.

SCADA с мощно архивиране
OPC UA комуникация към ERP MES

Централен хъб за данни

Благодарение на OPC-UA, и широкия набор от налични OPC UA услуги, atvise® scada е мощен комуникационен хъб за събиране, предаване, обработка и разпределение на данни. С OPC UA atvise® scada получава данни за процеса, информация за аларми, както и исторически данни директно от свързаните контролери и други източници на данни.

Данните се обработват допълнително под формата на изчисления или агрегации и се препращат в обработен вид към системи от по-високо ниво чрез OPC UA (MES/ERP). Системите, реализирани по този начин, остават синхронизирани в цялата архитектура, без загуба на информация или необходимост от настройки на интерфейса.

Мощен скриптов енджин

Благодарение на истинска паралелна обработкаа, вградения в atvise® scada рънтайм на сървърни скриптове осигурява оптимално използване на системните ресурси и изключителна производителност и мащабируемост при обработка на индустриални данни.

Налични са следните функции:

 • Манипулиране и създаване на точки с данни, обекти и съдържание на проекта по време на работа
 • Обработка на алармена информация и исторически данни
 • Взаимодействие с бази данни и уеб услуги
 • Обработка на текстови файлове във формати CSV и XML
SCADA с мощен скриптов енджин

Мултиплатформен
SCADA софтуер

Инсталирайте atvise® SCADA на Windows или Linux сървър. Сега можете да изберете най-удобната операционна система за вашия SCADA софтуер.

Съвместими операционни системи за atvise® SCADA:

 • Windows сървър, споделен с други корпоративни програми;
 • Ubuntu, за да инсталирате софтуера atvise® SCADA в облака и да предоставите отдалечен достъп на потребителите си;
 • Debian, за да инсталирате atvise® SCADA в компютър с ARM архитектура.

А клиентите? Клиентите са SCADA уеб приложения, които могат да работят под Windows, Ubuntu, MAC, Android, iOS… на всяка операционна система, която поддържа уеб браузър.

Вградени технологии
в atvise® scada

OPC UA interoperability

Стандарт OPC UA

Отворен и мощен комуникационен стандарт с оперативна съвместимост

Native web SCADA

Чиста web технология

Защото „поддържане на web“ е различно от чист нейтив web

История и логове

Вертикален инженеринг

Обектно-ориентирано програмиране спестява време и елиминира грешките

SCADA Hot-standby резервираност

Hot-standby резервираност

Пълна системна сигурност

SCADA
без ограничения

Лицензът за atvise® scada не поставя ограничения на функционалността, нито на броя свързани клиенти. Плащате само това, което визуализирате.

Atvise SCADA applications

SCADA за всяко приложение

Устойчивите и модерни технологии в atvise® scada, мащабируемостта и гъвкавостта на SCADA софтуера, оперативната съвместимост с повечето доставчици на средства за автоматизация и лесният инженеринг правят atvise® scada предпочитан избор за множество приложения в машини, индустрия, сградна автоматизация, инфраструктури, енергетика…