• SCADA за управление, регулиране и мониторинг на соларни PV ферми

  SCADA за управление, регулиране и мониторинг на соларни PV ферми

  Експлоатацията и управлението на фотоволтаичните (PV) соларни електроцентрали поставят ред предизвикателства пред инвеститорите във ВЕИ сектора.

 • SCADA системи в хранително-вкусовата промишленост

  SCADA системи в хранително-вкусовата промишленост

  Системите в хранително-вкусовата индустрия, управлявани със SCADA софтуер, подобряват продуктивността, контрола на качеството и оперативната ефективност.

 • SCADA за управление на пречиствателни станции за отпадни води

  SCADA за управление на пречиствателни станции за отпадни води

  Пречистването на отпадъчни води е процес на отстраняване на замърсителите и превръщането им във води, които могат да бъдат върнати във водния цикъл или да се използват повторно. Процесите в пречиствателните станции за отпадни води са автоматизирани и SCADA системите осигуряват дистанционен контрол, мониторинг, управление и анализ на данните.

 • SCADA и AI – новите трендове в Industry 4.0

  SCADA и AI – новите трендове в Industry 4.0

  Интеграцията на SCADA, IIoT, и AI осигурява цялостен поглед върху промишлените процеси. Вече не става въпрос за бъзо реагиране на възникнал проблем, а за предвиждане, адаптиране и непрекъснато подобряване. Този ориентиран към бъдещето подход превръща индустриалните процеси в динамични екосистеми.

 • Умни фабрики – бъдещето на индустрията

  Умни фабрики – бъдещето на индустрията

  Концепцията „умни фабрики“ се разви в последните години именно около новите възможности за обработка и анализ на данни и IoT технологиите. Тя предлага по-ефективни и устойчиви решения за производство, които позволяват изключителна гъвкавост при дискретни и батч производствени процеси. Искате ли да разберете как работят умните фабрики?

 • IIoT – Интернет на Нещата в Индустрията

  IIoT – Интернет на Нещата в Индустрията

  IIoT обединява в единна архитектура различни устройства, сензори, машини и системи, които събират и обменят данни в реално време. Данните се използват за мониторинг, управление, оптимизация и автоматизация на индустриални процеси. IIoT повишава ефективността, производителността и вземането на решения чрез предоставяне на информация, получена от анализа на събраните данни.