Някои рализирани енергийни проекти
с atvise scada

СКАДА система на фотоволтаична ферма

SCADA за управление и мониторинг
на хибридна електроцентрала, Индонезия

atvise® scada осигурява наблюдението в реално време и управлението на хибридна система от фотоволтаични панели, дизелови генератори и генератори на биогаз. Управляват се надеждно и трите електроцентрали като едно цяло.

Източник: atvise®
Повече за проекта

Най-голямата топлоцентрала във Виена се контролира и наблюдава с atvise® scada

atvise® scada осигурява мониторинг и управление на централната отоплителна система в град Виена с около 2500 топлообменни станции. Осигурено е наблюдение в реално време, дистанционни настройки, анализ на мощностите, както и управлението на тези станции. SCADA с web технологии, помогна и за бързо обучение на служителите за работа със системата.

Източник: atvise®
Повече за проекта

SCADA за топлофикация и обменни станции