Върхово ниво на управление и мониторинг на вашия завод и машини

Продуктите на atvise® могат да се използват като HMI на ниво машина и като SCADA системи за цялостно управление на завода.

С atvise® HMI управлението на машините е просто, бързо и удобно.
Преминаването към пълноценна заводска SCADA система може да се осъществи без загуба на данни, и дори без да се нарушава работата.

atvise® scada може да ви помогне за прозрачно и ефективно управление на индустриалните съоръжения, както и при модернизация на управлението на морално остарели системи.

OPC UA комуникация към ERP MES

SCADA софтуер
за Industry 4.0

Автоматизацията на индустриални процеси с atvise® SCADA ви позволява да увеличите максимално показателите на вашето промишлено предприятие. Ето 5 основни функции, които ви позволяват да повишите производителността, ефективността, качеството и рентабилността:

  • Web SCADA софтуер
  • OPC UA Стандарт – оперативна съвместимост
  • Мултиплатформена SCADA система
  • Онлайн SCADA инженеринг
  • Лесна интеграция с ERP/MES

Някои реализирани индустриални проекти за управление и мониторинг с atvise®

Референции на atvise® HMI и atvise® SCADA в системи за автоматизация на индустриални предприятия и машини в България и по света.

SCADA в завод за боядисване на каросерии, Австрия

Източник: atvise®

SCADA системата осигурява надзорно управление на всички бояджийски и монтажни цехове в завода на Magna в Грац (Австрия). Системата произвежда 800 каросерии дневно на три смени.

Ретрофит на автоклав със СКАДА система

Ретрофит на автоклав
България

Изпълнител: MG Pro

Модернизация на система за управление на автоклав. Изграждане на нова система за автоматизация с модерни PLC, HMI, пневматичен остров и др. Създаване на софтуер за управление и запис на процеса с atvise® SCADA. Изготвяне на автоматизирани справки (batch report) в pdf.

SCADA за термоформовъчни и пакетиращи машини

Illig е водещ световен производител на системи за термоформоване и опаковане. За новите си серии машини компанията започна да преработва основно концепцията на потребителския интерфейс и визуализациите, като избра Atvise за тази амбициозна задача.

Източник / допълнителна информация: atvise®

SCADA за термоформовъчни и пакетиращи машини

SCADA за вертикални ферми
Нидерландия

При вертикално земеделие, растенията не растат на открито: те се отглеждат в затворена и контролирана среда – на площи, разположени една над друга. Точното дозиране на светлина, климат, вода и хранителни вещества създава оптимални условия за отглеждане. Добре разработените системи за автоматизация намаляват разходите за труд. Холандската компания Artechno Growsystems е усъвършенствала този тип системи. Те се управляват и визуализират с atvise® scada.

Източник / допълнителна информация: atvise®

SCADA за линия за производство на автомобилни брони, Белгия

Доставчик на брони за електромобили за голяма европейска автомобилна група, трябваше да модернизира производствените си линии и да приложи „точно на време“ концепция в логистиката. atvise® SCADA осигури ясна визуализация и управление.

Източник / допълнителна информация: atvise®

SCADA за линия за производство на автомобилни брони
SCADA software for logistic center

SCADA за логистични системи в складове, Германия

atvise® scada беше избрана от Knapp AG, водещ европейски производител на високопродуктивни сладови логистични системи, за база на тяхната персонализирана KiSoft SCADA, осигуряваща управление и мониторинг на логистичните съоръжения и машини.

Източник / допълнителна информация: atvise®

Защо atvise® scada е предпочитано SCADA решение за индустрията? Защото предлага гъвкавост както за малки, така и за големи приложения. От HMI на машина, до контрол на батч и непрекъснати процеси с hot-standby резервираност, платформата на atvise® позволява бърз инженеринг, съвместимост с всички индустриални PLC контролери, модерни и сигурни визуализации и управление с чиста web технология.