За осигуряване на висока наличност и непрекъснатост на работата, в atvise® scada беше въведено първото в света hot-standby резервиране при SCADA с уеб технология.

„Горещата“ резервираност на Atvise не налага ограничения на архитектурата на системата и на настройките, и предлага „безопасно при повреда“ scada решение.

Ето защо atvise® е най-модерния резервиран SCADA софтуер с web технология:

  • Два сървъра: основен и резервен, които винаги са автоматично синхронизирани;
  • Лесна конфигурация: 100% идентични проекти в двата сървъра. Ако основният се срине, вторият е напълно готов;
  • И двата сървъра разполагат с буфер за данни, така че при смяна на сървъра няма да бъдат загубени никакви данни;
  • Смяната на сървърите е напълно прозрачна за уеб клиентите;
  • Поддържа се резервиране на източниците на данни;
  • Поддържа се резервиране на мрежата.
Архитектура на СКАДА система с горещо резервиране