Категория: IoT

  • IIoT – Интернет на Нещата в Индустрията

    IIoT – Интернет на Нещата в Индустрията

    IIoT обединява в единна архитектура различни устройства, сензори, машини и системи, които събират и обменят данни в реално време. Данните се използват за мониторинг, управление, оптимизация и автоматизация на индустриални процеси. IIoT повишава ефективността, производителността и вземането на решения чрез предоставяне на информация, получена от анализа на събраните данни.