IIoT system in manufacturing plant - supervision from a tablet

Свръхсвързаността, която се развива непрекъснато, показва недвусмислено, че IoT (Интернет на Нещата) и Big Data са новото Ел Дорадо на XXI век. Много отрасли и компании в индустрията използват ефективно тези иновации.

Какво е IIoT?

Industrial Internet of Things (IIoT) е използването на интернет за свързване на машини, устройства, сензори, edge полеви устройства и управляващи системи чрез мрежова архитектура, така че да комуникират помежду си. Архитектурата е service-based и позволява видимост на всички свързани устройства и техните данни, както и дистанционно управление на данните и комуникациите.

Индустриалният Интернет на Нещата цели да повиши ефективността на всички индустриални и производствени процеси.

Опростена структура на IIoT системите?

Базовата структура на IIoT включва няколко основни елемента, но може да бъде съставена от много повече:

  • Смарт устройства: Те могат да бъдат сензори, контролери или други устройства, които събират и запазват различни данни и изпращат информацията за обработка.
  • Edge Computing устройства: това са умни полеви устройства, снабдени с възможност за анализ, обработката и приоритизиране на информацията. Така това се извършва в „крайното устройство“, вместо централизирано в облака или на съвър. Този подход има за цел да ускори обработката на данни, намали латентността и оптимизира използването на мрежовите ресурси, защото се обменят само важните и приоритизирани данни.
  • Геитуей: Позволява комуникация между смарт устройствата и компонентите на горно ниво чрез различни протоколи и архитектури.
  • Локален сървър: на него е софтуерът, който свързва всичко и представлява системата IIoT. В повечето случаи локалният сървър е мястото, откъдето потребителят има достъп – например atvise® scada сървър.
  • Облачни услуги и анализи: Тук се обработват и анализират всички данни. Този процес се извършва в облака, за да се избегнат заявките за данни.