Фотоволтаична електроцентрала на покрив със SCADA управление

Намаляването на разходите, оптимизирането на производителността, подобряването на надеждността и експлоатационния живот на активите са в основата на все по-интензивната автоматизация и дигитализация на соларния енергиен сектор. Системите за надзорно управление и събиране на данни (SCADA) са добър пример за това какво е възможно. Те осигуряват дистанционно наблюдение и контрол и събиране и обработка на данни в реално време. Анализът на данните позволява да се дефинират оптимални стъпки и модели на управление при различни условия и да се оптимизират продажбите на енергия, поддръжката и планираните ремонти.

Избор на SCADA за фотоволтаична централа

Правилният избор на SCADA трябва да се основава на задълбочено проучване на нуждите на системата. Проучването трябва да се извърши в съответствие с бъдещото развитие на технологиите, планираното надграждане на функционалността и разширение на мощностите, както и текущите и предстоящи нормативни изисквания.

Универсална или специфична SCADA?

На пазара се предлагат много универсални SCADA системи и специфични системи, създадени специално за фотоволтаични централи. И двата вида имат предимства и недостатъци. Докато специфична система има по-ниска себестойност и осигурява улеснена и бърза интеграция за дадена конфигурация и оборудване на соларния парк, тя поставя множество ограничения при добавяне на функционалност, нужда от допълнителни отчети, анализи и аларми, управление на спомагателни системи, разширения и промени в нормативните уредби. Универсална SCADA система предлага повече гъвкавост и „future ready“ спокойствие за сметка на по-висока първоначална инвестиция и разходи за инженеринг.

Защо atvise® scada?

atvise® scada е гъвкавo универсалнo SCADA решение, което предлага изгоден лицензионен модел и улеснен инженеринг, като оптимизира първоначалната и дългосрочната (за целия експлоатационен период) инвестиция.

Поддръжката на повечето индустриални и сградни комуникационни протоколи позволяват безпроблемна интеграция на контролери, IoT и Edge устройства от различни производители. Така надграждането и разширенията на фотоволтаичния парк са лесни.

atvise® scada предлага изключителна мащабируемост – от една централа до няколко отдалечени централи, обединени в една диспечерска система. Високата оперативна съвместимост на платформата е подходящо решение и за хибридни централи, например газ-соларни, хидро-соларни и т.н.

SCADA софтуерът за автоматизация на atvise помага за контролиране на критичните процеси при производството на слънчева енергия и за реализиране на дългосрочни икономии чрез повишаване на оперативната ефективност на експлоатацията и поддръжката.

atvise® scada събира данни от инвертори, следящи устройства на фотоволтаичните масиви, трансформатори, разпределителни устройства и системи за управление на батерии. SCADA софтуерът също следи състоянието на компонентите на умната електрическа мрежа (smart grid), регистрира производството на енергия от фотоволтаичната система, позволява интеграция на измервателни устройства и метеорологична станция.

Управление на слънчева електроцентрала с atvise scada
Екран от SCADA софтуера за управление на хибридна соларна/биогаз електроцентрала.
Вижте още SCADA приложения в енергетиката.

Доказани решения за управление и мониторинг на възобновяеми енергийни източници

atvise® scada на Bachmann, използва чиста уеб технология, която предлага абсолютна съгласуваност на всички нива за потребителя. Благодарение на тази технология, управлението и визуализацията се поддържат на всеки компютър, таблет или смартфон. Чрез използването на мащабируеми векторни графики (SVG) се осигурява ергономично решение за всяко ниво на системата (контролен център/няколко електроцентрали/парк/индивидуален PV масив).

Bachmann предлага множество решения за енергетиката, като фокусът е върху възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) – хидро централи, биогаз, фотоволтаични паркове и вятърна енергия. Например на базата на atvise® scada е създадено специфично SCADA решение за вятърни генератори – Wind Power SCADA (WPS). WPS дава възможност за цялостен и същевременно подробен преглед на целия вятърен парк и на отделна вятърна турбина.

Свържете се с нас за повече информация и оценка за вашата централа.