Категория: Industry 4.0

 • SCADA за управление, регулиране и мониторинг на соларни PV ферми

  SCADA за управление, регулиране и мониторинг на соларни PV ферми

  Експлоатацията и управлението на фотоволтаичните (PV) соларни електроцентрали поставят ред предизвикателства пред инвеститорите във ВЕИ сектора.

 • SCADA системи в хранително-вкусовата промишленост

  SCADA системи в хранително-вкусовата промишленост

  Системите в хранително-вкусовата индустрия, управлявани със SCADA софтуер, подобряват продуктивността, контрола на качеството и оперативната ефективност.

 • SCADA и AI – новите трендове в Industry 4.0

  SCADA и AI – новите трендове в Industry 4.0

  Интеграцията на SCADA, IIoT, и AI осигурява цялостен поглед върху промишлените процеси. Вече не става въпрос за бъзо реагиране на възникнал проблем, а за предвиждане, адаптиране и непрекъснато подобряване. Този ориентиран към бъдещето подход превръща индустриалните процеси в динамични екосистеми.

 • IIoT – Интернет на Нещата в Индустрията

  IIoT – Интернет на Нещата в Индустрията

  IIoT обединява в единна архитектура различни устройства, сензори, машини и системи, които събират и обменят данни в реално време. Данните се използват за мониторинг, управление, оптимизация и автоматизация на индустриални процеси. IIoT повишава ефективността, производителността и вземането на решения чрез предоставяне на информация, получена от анализа на събраните данни.